Заголовок
Статут Ірпінського фахового коледжу економіки та права
Розрахована величина індикативної собівартості
Звіт директора Ірпінського державного коледжу економіки та права Пілевич Оксани Анатоліївни про виконання умов контракту за 2019 рік
Наказ про зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Наказ про зарахування на навчання за кошти державного (регіонального) бюджету
Про затвердження обсягів регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою в закладах вищої освіти у 2019 році
ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В ІРПІНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ КОЛЕДЖІ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА
Правила призначення та виплати стипендій, матеріальної допомоги, премій студентам Ірпінського державного коледжу економіки та права
ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС В ІРПІНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ КОЛЕДЖІ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА
Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України з проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців зі спеціальності 5.‎03040101 "Правознавство" галузі знань 0304 "Право" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст"