Заголовок
Наказ про зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Наказ про зарахування на навчання за кошти державного (регіонального) бюджету
Про затвердження обсягів регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою в закладах вищої освіти у 2019 році
ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В ІРПІНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ КОЛЕДЖІ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА
ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС В ІРПІНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ КОЛЕДЖІ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА
Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України з проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців зі спеціальності 5.‎03040101 "Правознавство" галузі знань 0304 "Право" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст"
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ІРПІНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ КОЛЕДЖІ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА
Звіт директора Ірпінського державного коледжу економіки та права Пілевич Оксани Анатоліївни про виконання умов контракту за 2017 рік
Сертифікати про акредитацію
Ліцензія ІДКЕП