Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України з проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців зі спеціальності 5.‎03040101 "Правознавство" галузі знань 0304 "Право" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст"

 

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України з проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців зі спеціальності 5.‎03040101 "Правознавство" галузі знань 0304 "Право" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" в Ірпінському державному коледжі економіки та права