Науково-дослідне товариство студентів

 

Наукове товариство студентів — наукова студентська самоврядна організація, що сприяє розвитку студентів коледжу, як багатогранних, творчих та цілісних особистостей, дає можливість кожному студенту розширити коло власних інтересів й отримати нові знання.

Метою НДТС є допомога студентам у їхньому розвитку як науковців, створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу, розвиток наукового мислення і навичок дослідницької роботи, розвиток інноваційної діяльності. Таким чином, головне завдання НДТС можна охарактеризувати як всебічний розвиток особистостей - учасників товариства.

Основними завданнями студентського наукового товариства є: 

-активізація різних видів пошукової, навчально-дослідної діяльності;

-залучення найбільш обдарованих студентів до активної участі у науково-дослідній діяльності;

-заохочення студентів, які досягли помітних успіхів у науково-дослідній роботі.

 

Функції студентського наукового товариcтва:

-формування умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;

-допомога у забезпеченні глибокого вивчення і освоєння дисциплін навчального плану;

-оволодіння сучасною методикою і навичками проведення самостійних наукових досліджень;

-оволодіння формами організації та проведення наукових досліджень;

-організація роботи студентів  у науковому житті коледжу та поза ним;

-сприяння розвитку міжвузівського співробітництва студентів;

-пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів коледжу, надання їм всебічної допомоги.

 

 

Лямзіна Олександра – голова НДТС. Студентка першого курсу спеціальності «Право». Активно займається громадською та науковою роботою, здобула високі показники успішності. Має товариські відносини в колективі. Займається науковою роботою. Відмінниця зі зразковою поведінкою. Відповідальна, впевнена, цілеспрямована та творча студентка. За  наявності труднощів прагне знайти компромісний варіант.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горобчук Владислава – заступник голови НДТС по роботі з цикловими комісіями. Студентка другого курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». Відповідальна, займає активну громадську позицію. Поєднує навчання з науковою діяльністю в коледжі. Має яскраво виражений творчий склад особистості та креативне мислення. Надзвичайно цілеспрямована та відповідальна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дяконенко Владислава – заступник голови НДТС з організаційної роботи. Студентка першого курсу спеціальності «Право». Бере активну участь у науково-дослідних конференціях, круглих столах, олімпіадах. Поєднує навчання з науковою діяльністю в коледжі та є старостою групи. Товариська та має почуття гумору. Відрізняється креативністю та безпосередністю.