ІРПІНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

Підготовка фахового молодшого бакалавра з фінансів банківської справи, страхування та фондового ринку

Підготовка фахового молодшого бакалавра з фінансів банківської справи, страхування та фондового ринку має відбуватись у відповідності до норм чинного законодавства держави. І це забезпечить можливість підготувати фахівців, здатних розв’язувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми в сфері фінансів, банківської справи та страхування та сформувати теоритичну базу знань за фахом.

Відповідно до Закону України «Про фахову передищу освіту», наказів МОН, Ппостанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 р. № 1392 «Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», з метою якісної піготовки фахівців в сучасних умовах, 11 травня 2023 р. було проведено засідання випускаючої циклової комісії фінансово-економічних дисциплін зі здобувачами освіти. Під час зустрічі було обговорено питання підготовки фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, стахування та фондовий ринок».

Здобувачів освіти було ознайомлено з проєктом освітньо-професійної програми підготовки фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, стахування та фондовий ринок».

Зокрема, увагу студентів було акцентовано на можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії, обговорили положення про індивідуальну освітню тарєкторію студена коледжу, розглянули прецедуру вибору дисциплін із каталогу вибіркових дисциплін.

Оставьте первый комментарий

Оставить отзыв

Ваш e-mail (не публикуется).


*