ІРПІНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

Циклова комісія фінансово-економічних дисциплін

изображение_viber_2023-10-04_17-57-43-480

Голова циклової комісії

Харченко Людмила Олексіївна

Кандидат економічних наук
У 2014 році закінчила Національний університет державної податкової служби України за спеціальністю «Фінанси і кредит». У 2019 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (доктор філософії) за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. В Ірпінському фаховому коледжі економіки та права працює з 2021 року.
Педагогічний стаж – 7 років.
В своїй роботі приділяє увагу методам активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів. Сфера наукових інтересів: фінансування освіти, інновації, інноваційна освіта, фінансові технології.

изображение_viber_2023-10-04_17-58-41-084

Заступник голови циклової комісії

Довбуш Ніна Євгенівна

Викладач 1 категорії.

У 2009 році закінчила Національний університет державної податкової служби України за спеціальністю «Фінанси». В Ірпінському фаховому коледжі економіки та права працює з 2009 року.
Педагогічний стаж – 14 років.

изображение_viber_2023-10-04_17-58-55-686

Деміденко Людмила Степанівна

Викладач вищої категорії.
Педагогічний стаж – 16 років.

изображение_viber_2023-10-04_17-59-11-243

Калусенко Валентина Вікторівна

Викладач вищої категорії, викладач-методист, завідувач Відділення економіки та інформаційних технологій
Педагогічний стаж – 18 років. 

изображение_viber_2023-10-04_17-59-29-269

Пухальська Наталія Олександрівна

Викладач вищої категорії, викладач-методист.
Педагогічний стаж – 19 років.

изображение_viber_2023-10-04_17-59-44-094

Романенко Людмила Вікторівна

Викладач 1 категорії, завідувач навчально-методичного кабінету коледжу
Педагогічний стаж – 12 років.

изображение_viber_2023-10-04_17-59-51-184

Шара Євгенія Юріївна

Кандидат економічних наук, доцент.
Педагогічний стаж – 26 роки.

Циклова комісія фінансово-економічних дисциплін є випусковою цикловою комісією для студентів за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» і забезпечує викладання дисциплін економічного циклу для студентів усіх спеціальностей коледжу.

Якісний склад Циклової комісії фінансово-економічних дисциплін

Постійні викладачі

Внутрішні сумісники

Сумісники

Всього членів циклової комісії

(викладачів)

5

2

7

2

категорія

1

категорія

Вища категорія

Викладач- методист

Кандидати наук, доцент

1

3

2

2

Своїми основними завданнями циклова комісія вважає всебічний розвиток особистості студентів та формування у них пізнавального інтересу до фінансових та обліково-економічних дисциплін. Викладачі плідно працюють над розвитком інтелектуальних та творчих здібностей студентів та підвищенням рівня їх знань.

Циклова комісія є випускаючою за спеціальностями: «Облік і оподаткування» та «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» і забезпечує викладання таких дисциплін:

Банківські операції
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Вступ до спеціальності
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємства
Економічна теорія
Економічний аналіз
Звітність підприємств
Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах
Казначейська справа
Контроль і ревізія
Маркетинг
Менеджмент
Облік і звітність в бюджетних установах
Облік і звітність у банках
Основи аудиту
Податкова система
Податковий облік
Політична економія
Регіональна економіка
Статистика
Страхові послуги
Фінанси
Фінанси підприємства
Фінансовий облік
Фінансовий ринок

Викладачі циклової комісії разом із студентами є активними учасниками Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів.

 

Зокрема, викладачі Деміденко Л.С., Довбуш Н.Є., Калусенко В.В. залучили студентів та взяли особисту участь у Всеукраїнському тижні заходів Global Money Week для дітей та молоді за ініціативи Національного банку України щодо питань фінансової обізнаності населення України.

Цикловою комісією проводяться наукові конференції та круглі столи, де студенти мають можливість презентувати свої дослідницькі роботи, присвячені основним проблемам розвитку  економіки та фінансів України.

ІІ  Міжнародна науково-практична  конференція «Актуальні економічні, фінансові та правові питання в умовах євроінтеграції та глобальної конкуренції», 20.11.2019 р.

ІІ  Міжнародна науково-практична  конференція «Актуальні економічні, фінансові та правові питання в умовах євроінтеграції та глобальної конкуренції», 20.11.2019 р.

Щороку серед студентів економічних спеціальностей проводяться олімпіади.

Предметна олімпіада з економічних дисциплін

Предметна олімпіада з економічних дисциплін

Також цикловою комісією проводиться ряд заходів, що мають на меті допомогти студентам розкрити свої здібності та інтелектуально розвиватись. Команда коледжу «Податкові агенти» під керівництвом викладача Валентини Вікторівни Калусенко неодноразово виборювала перемогу в інтелектуальному конкурсі «Історія податків» в рамках засідань клубу «Податківець».

Команда студентів коледжу «Податкові агенти»

Інтелектуальний конкурс «Історія податків»

Одним з важливих напрямків діяльності циклової комісії є організація навчальних та виховних екскурсій для студентів економічних спеціальностей.

Екскурсія студентів спеціальностей «Облік і оподаткування», «Фінанси банківська справа та страхування» до музею грошей Національного Банку України.

Екскурсія студентів спеціальностей «Облік і оподаткування», «Фінанси банківська справа та страхування» до музею грошей Національного Банку України.

Екскурсія до Національного дендрологічного парку «Софіївка», м. Умань, Черкаська обл.

Викладачі традиційно беруть участь у святкуванні Дня студента та в інших заходах, що дуже подобаються студентам.

Номер викладачів та студентів до Дня студента у 2019 році.