ІРПІНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

Циклова комісія фінансово-екнономічних дисциплін

Голова циклової комісії

Калусенко Валентина Вікторівна

Викладач вищої категорії, викладач-методист.

   У 2005 році закінчила Національну академію державної податкової служби України за спеціальністю «Фінанси», а у 2006 році – за спеціальністю «Право».

   В Ірпінському  фаховому коледжі економіки та права  працює з 2005 року.

Педагогічний стаж – 16 років.

   В своїй роботі приділяє увагу питанням підготовки майбутніх економістів в умовах інформаційно-освітнього середовища коледжу. Науковий інтерес спрямований на вивчення проблематики податкової системи України.

Заступник голови циклової комісії

Довбуш Ніна Євгенівна

Викладач 1 категорії.

У 2009 році закінчила Національний університет державної податкової служби України за спеціальністю «Фінанси». В Ірпінському фаховому коледжі економіки та права працює з 2009 року.

Педагогічний стаж – 12 років.

Вітренко Людмила Олексіївна

к.е.н., доцент.

Педагогічний стаж – 4 роки.

 

Деміденко Людмила Степанівна

викладач вищої категорії.

Педагогічний стаж – 13 років.

Ключ Оксана Олексіївна

викладач 2 категорії.

Педагогічний стаж – 9 років.

Пухальська Наталія Олександрівна

викладач вищої категорії, викладач-методист.

Педагогічний стаж – 16 років.

Шара Євгенія Юріївна

к.е.н, доцент.

Педагогічний стаж – 24 роки.

Циклова комісія фінансово-економічних дисциплін є випусковою цикловою комісією для студентів за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» і забезпечує викладання дисциплін економічного циклу для студентів усіх спеціальностей коледжу.

Якісний склад циклової комісії фінансово – економічних дисциплін

Постійних викладачів

Внутрішні сумісники

Сумісники

Всього членів циклової комісії

(викладачів)

7

3

1

11

2 категірія

1

категорія

Вища категорія

Викладач методист

Кандидати наук, доцент

1

1

1

2

2

Своїми основними завданнями циклова комісія вважає всебічний розвиток особистості студентів та формування у них пізнавального інтересу до фінансових та обліково-економічних дисциплін. Викладачі плідно працюють над розвитком інтелектуальних та творчих здібностей студентів та підвищенням рівня їх знань.

Циклова комісія є випускаючою за спеціальностями: «Облік і оподаткування» та «Фінанси, банківська справа та страхування» і забезпечує викладання таких дисциплін:

Банківські операції

Бухгалтерський облік

Бюджетна система

Вступ до спеціальності

Гроші та кредит

Економіка підприємства

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Економіка

Економічна теорія

Економічний аналіз

Звітність підприємств

Історія економіки та економічної думки

Казначейська справа

Контроль і ревізія

Маркетинг

Менеджмент

Облік і звітність в установах

Облік і звітність у банках

Основи аудиту

Податкова система

Політична економія

Регіональна економіка

Статистика

Страхові послуги

Фінанси підприємств

Фінанси

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Фінансовий облік

Фінансовий ринок

Викладачі циклової комісії разом із студентами є активними учасниками Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів.

 

Зокрема, викладачі Деміденко Л.С., Довбуш Н.Є., Калусенко В.В. залучили студентів та взяли особисту участь у Всеукраїнському тижні заходів Global Money Week для дітей та молоді за ініціативи Національного банку України щодо питань фінансової обізнаності населення України.

Цикловою комісією проводяться наукові конференції та круглі столи, де студенти мають можливість презентувати свої дослідницькі роботи, присвячені основним проблемам розвитку  економіки та фінансів України.

ІІ  Міжнародна науково-практична  конференція «Актуальні економічні, фінансові та правові питання в умовах євроінтеграції та глобальної конкуренції», 20.11.2019 р.

ІІ  Міжнародна науково-практична  конференція «Актуальні економічні, фінансові та правові питання в умовах євроінтеграції та глобальної конкуренції», 20.11.2019 р.

Щороку серед студентів економічних спеціальностей проводяться олімпіади.

Предметна олімпіада з економічних дисциплін

Предметна олімпіада з економічних дисциплін

Також цикловою комісією проводиться ряд заходів, що мають на меті допомогти студентам розкрити свої здібності та інтелектуально розвиватись. Команда коледжу «Податкові агенти» під керівництвом викладача Валентини Вікторівни Калусенко неодноразово виборювала перемогу в інтелектуальному конкурсі «Історія податків» в рамках засідань клубу «Податківець».

Команда студентів коледжу «Податкові агенти»

Інтелектуальний конкурс «Історія податків»

Одним з важливих напрямків діяльності циклової комісії є організація навчальних та виховних екскурсій для студентів економічних спеціальностей.

Екскурсія студентів спеціальностей «Облік і оподаткування», «Фінанси банківська справа та страхування» до музею грошей Національного Банку України.

Екскурсія студентів спеціальностей «Облік і оподаткування», «Фінанси банківська справа та страхування» до музею грошей Національного Банку України.

Екскурсія до Національного дендрологічного парку «Софіївка», м. Умань, Черкаська обл.

Викладачі традиційно беруть участь у святкуванні Дня студента та в інших заходах, що дуже подобаються студентам.

Номер викладачів та студентів до Дня студента у 2019 році.