ІРПІНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

Циклова комісія інформаційних технологій, математичних та природничих дисциплін

Прокладай шлях до розуму людини через її серце

Ф. Честерфілд

Циклова комісія інформаційних технологій, математичних та природничих дисциплін є випусковою цикловою комісією галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та забезпечує викладання дисциплін з циклу природничо-математичної та комп’ютерної підготовки усіх спеціальностей коледжу.

 Штат викладацького персоналу на 2023 навчальний рік складає 18 осіб:

 1. ⦁ Вовк Ніна Григорівна
 2. ⦁ Дудник Антоніна Василівна
 3. ⦁ Іщук Анастасія Анатоліївна
 4. ⦁ Ковда Наталія Іванівна
 5. ⦁ Кошарна Юлія Володимирівна
 6. ⦁ Ніжегородцев Владислав Олександрович
 7. ⦁ Постіл Степан Дмитрович
 8. ⦁ Пустова Олена Олександрівна
 9. ⦁ Ратушняк Тетяна Володимирівна
 10. ⦁ Резніченко Катерина Григорівна
 11. ⦁ Салієнко Віра Дмитрівна
 12. ⦁ Свириденко Віталія Юріївна
 13. ⦁ Семеняк Оксана Григорівна
 14. ⦁ Скасків Лілія Василівна
 15. ⦁ Тетерська Галина Яківна
 16. ⦁ Товста Світлана Миколаївна
 17. ⦁ Чаплигіна Мар’яна Ярославівна
 18. ⦁ Усік Ірина Андріївна

Циклова комісія забезпечує викладання навчальних дисциплін:

 1. 1. Безпека життєдіяльності
 2. 2. Біологія і екологія
 3. 3. Вища математика
 4. 4. Географія
 5. 5. Екологія
 6. 6. Інформатика
 7. 7. Інформатика та комп’ютерна техніка
 8. 8. Основи інформатики та обчислювальної техніки
 9. 9. Інформаційні системи і технології в обліку
 10. 10. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах

 • 11. Комп’ютерні технології в юридичній діяльності
 • 12. Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)
 • 13. Основи екології
 • 14. Основи охорони праці
 • 15. Охорона праці
 • 16. Фізика і астрономія
 • 17. Хімія
 • 18. Теорія алгоритмів
 • 19. Електронний
 • документообіг та офісні технології

20.Комп’ютерна графіка

21. Алгоритмізація та програмування

22. Дискретна математика
23. Математичні методи дослідження операцій
24. Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
25. WEB-технології та WEB-дизайн
26. Теорія ймовірності та математична статистика
27. Чисельні методи
28. Операційні системи
29. Комп’ютерні мережі
30. Об’єктивно-орієнтовне програмування

Метою діяльності викладачів циклової комісії є розвинути творчу особистість, виявити і розкрити індивідуальні здібності і потенціал майбутнього фахового бакалавра, виховати людяність, терпимість, любов до людей, екологічну свідомість, громадянську зрілість і соціальну активність.

12

Іщук Анастасія Анатоліївна

Голова циклової комісії

У 2012-2013 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальностями «Вчитель математики, інформатики», «Освітні вимірювання»; у 2021 році здобула науковий ступінь – кандидат педагогічних наук. В коледжі працює з 2022 року; викладає дисципліни «Інформатика»,«Алгоритмізація та програмування», «Комп’ютерна графіка», «Електронний документообіг та офісні технології», «Теорія алгоритмів», «Інформаціні системи і технології у фінансово-кредитних установах», «Інформаційні системи і технології в обліку», «Комп’ютерні технології в юридичній діяльності»; куратор групи Відділення економіки та інформаційних технологій. Методична проблема над якою працює викладач – «Формування інформаційно-комунікаційної компетентності студентів під час вивчення дисциплін інформаційно-математичного циклу шляхом використання сучасних інформаційних технологій».

v1

Товста Світлана Миколаївна

Заступник голови циклової комісії

У 2004 році закінчила Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя за спеціальністю «Вчитель біології, хімії, валеології та основ екології», у 2011 році закінчила Національний університет державної податкової служби України за спеціальністю «Фінанси і кредит». В коледжі працює з 2004 року; спеціаліст вищої категорії, викладач-методист; викладає дисципліни «Хімія», «Географія»; куратор групи Відділення економіки та інформаційних технологій. Методична проблема над якою працює викладач –  «Оптимальний вибір методів навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів під час вивчення дисциплін природничого циклу».

v2

Cалієнко Віра Дмитрівна

У 1978 році закінчила Черкаський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Вчитель математики»; в коледжі працює з 2003 року; спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладає дисципліну «Математика», «Вища математика». Методична проблема над якою працює викладач – «Формування життєвих компетентностей та позитивної мотивації в особистісно орієнтовному навчанні математики»

Чаплигіна Мар’яна Ярославівна

У 2009 році закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів», у 2011 році закінчила Школу педагогічної майстерності Національного університету державної податкової служби України; в коледжі працює з 2010 року, спеціаліст 2 категорії, викладає дисципліну «Хімія». Методична проблема над якою працює викладач – “Мотивація пізнавальної діяльності студентів шляхом використання активних методів навчання”.

v4

Семеняк Оксана Григорівна

У 1992 році закінчила Переяслав-Хмельницький філіал КДПІ ім. О.М. Горького, в 2007 році закінчила Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю «Вчитель математики»; в коледжі працює з 2010 року, спеціаліст вищої категорії, викладає дисципліни «Математика», «Вища математика». Методична проблема над якою працює викладач – «Організація навчального співробітництва викладача зі студентами в процесі навчання математики».

v5

Свириденко Віталія Юріївна

У 1992 році закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Автоматизовані системи обробки інформації та управління», у 2003 році закінчила Академію державної податкової служби України за спеціальністю «Фінанси». В коледжі працює з 1997 року; викладач вищої категорії, викладач-методист, куратор групи Відділення економіки та інформаційних технологій. Викладає дисципліни: «Інформатика», «Інформатика та ком’ютерна техніка», «Інформаціні системи і технології у фінансово-кредитних установах», «Комп’ютерні технології в юридичній діяльності», «Інформаційні системи і технології в обліку». Методична проблема над якою працює викладач – «Методика застосування хмарних технологій в освіті»

v6

Резніченко Катерина Григорівна

У 1993 році закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Біолог». Викладач біології та хімії. У 2007 році закінчила Національний університет державної податкової служби України за спеціальністю «Фінанси». Спеціаліст з фінансів. В коледжі працює з 2021 р, спеціаліст вищої категорії, викладає дисципліни «Біологія і екологія», «Екологія»; куратор групи Відділення економіки та інформаційних технологій. Методична проблема над якою працює викладач – «Застосування дистанційних технологій навчання при викладанні природничих дисциплін»

Постіл Степан Дмитрович

У 1965 році закінчив Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського за спеціальністю «Вчитель фізики і загально-технічних дисциплін»; кандидат технічних наук, доцент; в коледжі працює з 2021 року, спеціаліст вищої категорії; викладає дисципліни «Інформатика», «Основи інформатики та обчислювальної техніки», «Організація баз даних та знань». Методична проблема над якою працює викладач – «Міждисциплінарне інформаційне моделювання на основі наскрізного об’єкта дослідження у процесі вивчення різних дисциплін галузі комп’ютерних наук».

kosharna

Кошарна Юлія Володимирівна

У 2002 році закінчила Київський національний педагогічний університет імені М. Драгоманова за спеціальністю «Викладач математики та вчитель інформатики»; у 2009 році здобула науковий ступінь кандидата технічних наук; в коледжі працює з 2021 року, викладає дисципліну «Математика», «Чисельні методи», «Теорія ймовірності та математична статистика». Методична проблема над якою працює викладач – «Інтеграція сучасних інформаційних технологій в процесі вивчення математики».

v10

Дудник Антоніна Василівна

У 2012 році закінчила Національний університет державної податкової служби України за спеціальністю «Аналітик комп’ютерних систем». В коледжі працює з 2012 року, спеціаліст 1 категорії, викладає дисципліни «Інформатика», «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Основи інформатики та обчислювальної техніки», «Інформаційні системи і технології в фінансово-кредитних установах». Методична проблема над якою працює викладач – «Роль новітніх інформаційних технологій у навчанні та майбутній професійній діяльності».

v12

Вовк Ніна Григорівна

У 1992 році закінчила Сумський філіал Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «Зоотехнія»; у 2000 році закінчила Український фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Фінанси»; у 2019 році пройшла курси підвищення фахової кваліфікації учителів біології і екології. В коледжі працює з 2000 року, спеціаліст вищої категорії; викладає дисципліни «Біологія і екологія», «Екологія». Методична проблема над якою працює викладач – «Сучасні методи та технології викладання природничих дисциплін».

photo_5197320310230208050_y

Усік Ірина Андріївна

В 2016р закінчила Національний педагогічний університет імені. М.П. Драгоманова за спеціальностями “Викладач математики, вчитель інформатики” ” Адміністратор навчально комп’ютерних систем”.
В коледжі працює з 2023року; викладає дисципліну “Фізика, астрономія”; куратор групи Відділення економіки та інформаційних технологій. Методична проблема над якою працює викладач: “Компетентності міждисциплінарних зв’язків”.

photo_5197320310230208066_x

Тетерська Галина Яківна

У 1988 році закінчила КДПІ ім. Горького за спеціальністю «Фізика і астрономія», отримала кваліфікацію і звання вчителя фізики і астрономії.
В коледжі працює з 2023 року; викладач вищої категорії, викладач-методист. Викладає дисципліну «Фізика і астрономія». Методична проблема над якою працює викладач – «Формування позитивної мотивації на заняттях фізики і астрономії засобами інноваційних форм і методів навчання».

photo_5197320310230208083_y

Ковда Наталія Іванівна

Закінчила в 1998 році Балтське педагогічне училище Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського за спеціальністю «Початкове навчання» й здобула кваліфікацію вчителя початкових класів.
З 1998 по 2002 рр. навчалася в Тернопільській академії народного господарства за спеціальністю «Банківська справа». Отримала кваліфікацію економіста.
З 2008 по 2011 рр. навчалася в Національному університеті державної податкової служби України за спеціальністю «Правознавство». Отримала кваліфікацію юриста.
З 2004 по 2019 рр. працювала старшим викладачем кафедри банківської справи та фінансового моніторингу Університету державної фіскальної служби України.
З 2019 по 2021 рр. навчалася в Університеті державної фіскальної служби України за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Отримала кваліфікацію магістра з публічного управління та адміністрування.
У коледжі працює з 1 вересня 2020 року викладаю дисципліни «Охорону праці», «Безпеку життєдіяльності», куратор групи Відділення економіки та інформаційних технологій. Методична проблема над якою працюю «Компетентнісний підхід в процесі вивчення охорони праці студентами»

 

 

Викладання дисциплін спрямовується на формування знань у галузі теоретичних основ інформатики, вмінь і навичок використання прикладних систем, опрацювання економічних даних, сучасних комп’ютерно-інформаційних технологій у професійній діяльності. Викладачі циклової комісії орієнтують студентів на високу активність самостійної та навчально-пізнавальної діяльності.

Належну увагу циклова комісія приділяє науково-дослідній роботі, залучаючи студентів до конференцій, круглих столів, конкурсів, олімпіад.

Конкурс-гра «Великі хімічні перегони»

Всеукраїнський молодіжний з’їзд «Молодь за енергоефективність та енергозбереження» у м. Біла Церква

Конкурс математичних можливостей

Всеукраїнська олімпіада з математики для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації м. Київ

Олімпіада з дисципліни «Математика» для учнів шкіл Київської області

Конкурс-гра з географії «Галопом по Європі»

ІV Обласна олімпіада з професійно-орієнтованої дисципліни «Безпека життєдіяльності» серед ВНЗ ІІ-ІV рівнів акредитації Київської області

ІІ Регіональний конкурс екологічних проектів

Міжнародний екологічний форум м. Чорнобиль

Семінар по інформаційних системах в МеДок

Конкурс презентацій на тему: "Вплив інформаційних технологій на розвиток економіки України"

Конкурс творчих робіт на тему "Smart-технології - майбутнє України"

Круглий стіл «Міждисциплінарні дослідження застосування інформаційних технологій»

Інтегроване факультативне заняття з математики до Дня вишиванки

Захист проектів на занятті з дисципліни «Безпека життєдіяльності»

Лекторій з математики для абітурієнтів

Часто аудиторне навчання викладачі циклової комісії замінюють цікавими та інформативними навчальними екскурсіями:

Навчальна екскурсія з біології і екології та хімії у Національний науково-природничий музей НАН України

Навчальна екскурсія з фізики і астрономії в музей космонавтики ім. С. П. Корольова м. Житомир

Навчальна екскурсія з екології на завод «Антонов»

Навчальна екскурсія з хімії на завод «Кока-Кола»

Навчальна екскурсія з біології і екології в Ботанічний сад імені А.Фоміна

     Яскраво проходять і виховні заходи, які дають можливість студентам розкривати свої творчі здібності, демонструючи винахідливість, креативність та талант.

Фестиваль «Культура країн світу»

Екологічна акція «Міжнародний день чистих берегів»

Виставка-конкурс «Чарівний світ осінніх ікебан»

Виставка-конкурс «Грайлива осінь»

Хімічне шоу «Магічна лабораторія»

Виставка-конкурс виробів із вторинної сировини «Краса з нічого»

Фотовиставка «Катастрофа століття» до Чорнобильської трагедії