ІРПІНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

Циклова комісія інформаційних технологій, математичних та природничих дисциплін

Циклова комісія інформаційних технологій, математичних та природничих дисциплін є випусковою цикловою комісією галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та забезпечує викладання дисциплін з циклу природничо-математичної та комп’ютерної підготовки усіх спеціальностей коледжу.

12 – постійних працівників, 4 – внутрішніх сумісників, 9 – зовнішніх сумісників.

Кваліфікаційні категорії та педагогічні звання викладачів циклової комісії:

Викладач-методист

6

Кандидат наук

7

Спеціаліст вищої категорії

6

Спеціаліст 1-ої категорії

3

Спеціаліст 2-ої категорії

2

Спеціаліст

1

Циклова комісія забезпечує викладання навчальних дисциплін:

 • Безпека життєдіяльності
 • Біологія і екологія
 • Вища математика
 • Географія
 • Екологія
 • Інформатика
 • Інформатика та комп’ютерна техніка
 1. Інформаційні системи і технології в обліку
 2. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах
 3. Комп’ютерні технології в юридичній діяльності
 4. Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)
 5. Основи екології
 6. Основи охорони праці
 7. Охорона праці
 8. Фізика і астрономія
 9. Хімія
Метою діяльності викладачів циклової комісії є розвинути творчу особистість, виявити і розкрити індивідуальні здібності і потенціал майбутнього фахового бакалавра, виховати людяність, терпимість, любов до людей, екологічну свідомість, громадянську зрілість і соціальну активність.
v1

Голова циклової комісії

Товста Світлана Миколаївна

У 2004 році закінчила Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя за спеціальністю «Вчитель біології, хімії, валеології та основ екології», у 2011 році закінчила Національний університет державної податкової служби України за спеціальністю «Фінанси і кредит». В коледжі працює з 2004 року; спеціаліст вищої категорії, викладач-методист; викладає дисципліни «Хімія», «Екологія», «Географія»; куратор групи Відділення економіки. Методична проблема над якою працює викладач –  «Оптимальний вибір методів навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів під час вивчення дисциплін природничого циклу»

v2

Заступник голови циклової комісії

Cалієнко Віра Дмитрівна

У 1978 році закінчила Черкаський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Вчитель математики»; в коледжі працює з 2003 року; спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладає дисципліну «Математика», куратор групи  Відділення економіки. Методична проблема над якою працює викладач – «Формування життєвих компетентностей та позитивної мотивації в особистісно орієнтовному навчанні математики»

Чаплигіна Мар’яна Ярославівна

У 2009 році закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів», у 2011 році закінчила Школу педагогічної майстерності Національного університету державної податкової служби України; в коледжі працює з 2010 року, спеціаліст 2 категорії, викладає дисципліну «Хімія». Методична проблема над якою працює викладач – “Мотивація пізнавальної діяльності студентів шляхом використання активних методів навчання”.

v4

Семеняк Оксана Григорівна

У 1978 році закінчила Черкаський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Вчитель математики»; в коледжі працює з 2003 року; спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладає дисципліну «Математика», куратор групи  Відділення економіки. Методична проблема над якою працює викладач – «Формування життєвих компетентностей та позитивної мотивації в особистісно орієнтовному навчанні математики»

v5

Свириденко Віталія Юріївна

     У 1992 році закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Автоматизовані системи обробки інформації та управління», у 2003 році закінчила Академію державної податкової служби України за спеціальністю «Фінанси». В коледжі працює з 1997 року; викладач вищої категорії, викладач-методист, куратор групи Відділення економіки. Викладає дисципліни: «Інформатика та ком’ютерна техніка», «Інформаціні системи і технології у фінансово-кредитних установах», «Комп’ютерні технології в юридичній діяльності», «Інформаційні системи і технології в обліку». Методична проблема над якою працює викладач – «Методика застосування хмарних технологій в освіті»

v6

Резніченко Катерина Григорівна

У 1993 році закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Біолог». Викладач біології та хімії. У 2007 році закінчила Національний університет державної податкової служби України за спеціальністю «Фінанси». Спеціаліст з фінансів. В коледжі працює з 2021 р, спеціаліст вищої категорії, викладає дисципліни «Біологія і екологія», «Екологія». Методична проблема над якою працює викладач – «Застосування дистанційних технологій навчання при викладанні природничих дисциплін»

Постіл Степан Дмитрович

     У 1965 році закінчив Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського за спеціальністю «Вчитель фізики і загально-технічних дисциплін»; кандидат технічних наук, доцент; в коледжі працює з 2021 року, спеціаліст вищої категорії; викладає дисципліни «Інформатика», «Основи інформатики та обчислювальної техніки». Методична проблема над якою працює викладач  – «Міждисциплінарне інформаційне моделювання на основі наскрізного об’єкта дослідження у процесі вивчення різних дисциплін галузі комп’ютерних наук»

v8

Остапчук Людмила Миколаївна

     У 1984 році закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Біолог». Викладач біології та хімії. В коледжі працює з 2002 р, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист; викладає дисципліну «Біологія і екологія». Методична проблема над якою працює викладач – «Реалізація міжпредметних зв’язків у навчальному процесі з біології і екології»

kosharna

Кошарна Юлія Володимирівна

У 2002 році закінчила Київський національний педагогічний університет імені М. Драгоманова за спеціальністю «Викладач математики та вчитель інформатики»; у 2009 році здобула науковий ступінь кандидата технічних наук; в коледжі працює з 2021 року, викладає дисципліну «Математика». Методична проблема над якою працює викладач – «Інтеграція сучасних інформаційних технологій в процесі вивчення математики»

v10

Дудник Антоніна Василівна

У 2012 році закінчила Національний університет державної податкової служби  України за спеціальністю «Аналітик комп’ютерних систем». В коледжі працює з 2012 року, спеціаліст 1 категорії, викладає дисципліни  «Інформатика», «Інформатика та комп’ютерна техніка»; куратор групи Відділення економіки. Методична проблема над якою працює викладач – «Роль новітніх інформаційних технологій у навчанні  та майбутній професійній діяльності»

Галай Іван Сергійович

У 1985 році закінчив Кам’янець-Подільський педагогічний інститут за спеціальністю «Математика і фізика». В коледжі працює з 2010 року; спеціаліст вищої категорії, викладає дисципліну «Фізика і астрономія». Методична проблема над якою працює викладач – «Активізація навчально-пізнавальної діяльності при вивченні фізики і астрономії»

v12

Вовк Ніна Григорівна

У 1992 році закінчила Сумський філіал Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «Зоотехнія»; у 2000 році закінчила  Український фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Фінанси»; у 2019 році пройшла курси підвищення фахової кваліфікації учителів біології і екології. В коледжі працює з 2000 року, спеціаліст вищої категорії; викладає дисципліни «Біологія і екологія», «Екологія». Методична проблема над якою працює викладач – «Сучасні методи та технології викладання природничих дисциплін»

v13

Ковалик Іван Тимофійович

      У 1985 році закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, за спеціальністю «Викладач фізики»; в коледжі працює з 2010 року; спеціаліст вищої категорії; викладач-методист; викладає дисципліну «Фізика і астрономія». Методична проблема над якою працює викладач  – «Формування життєвих компетентностей у процесі вивчення фізики і астрономії»

В сучасних умовах розвитку продуктивних сил та суспільного прогресу  основним завданням циклової комісії є забезпечення не тільки високої теоретичної підготовки та практичних умінь і навичок, а також виховання високоморальної, всебічно розвинутої особистості; накопичення нововведень, які з’являться на ринку освітніх послуг, вивчення їх, порівняння і пропагування студентам, педагогам найбільш актуальних та прогресивних. Важливим завданням є ефективна адаптація фахівців до умов сучасного інформаційного суспільства.

    

Викладання дисциплін спрямовується на формування знань у галузі теоретичних основ інформатики, вмінь і навичок використання прикладних систем, опрацювання економічних даних, сучасних комп’ютерно-інформаційних технологій у професійній діяльності. Викладачі циклової комісії орієнтують студентів на високу активність самостійної та навчально-пізнавальної діяльності.

 

Належну увагу циклова комісія приділяє науково-дослідній роботі, залучаючи студентів до конференцій, круглих столів, конкурсів, олімпіад.

Конкурс-гра «Великі хімічні перегони»

Всеукраїнський молодіжний з’їзд «Молодь за енергоефективність та енергозбереження» у м. Біла Церква

Конкурс математичних можливостей

Всеукраїнська олімпіада з математики для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації м. Київ

Олімпіада з дисципліни «Математика» для учнів шкіл Київської області

Конкурс-гра з географії «Галопом по Європі»

ІV Обласна олімпіада з професійно-орієнтованої дисципліни «Безпека життєдіяльності» серед ВНЗ ІІ-ІV рівнів акредитації Київської області

ІІ Регіональний конкурс екологічних проектів

Міжнародний екологічний форум м. Чорнобиль

Семінар по інформаційних системах в МеДок

Конкурс презентацій на тему: "Вплив інформаційних технологій на розвиток економіки України"

Конкурс творчих робіт на тему "Smart-технології - майбутнє України"

Круглий стіл «Міждисциплінарні дослідження застосування інформаційних технологій»

Інтегроване факультативне заняття з математики до Дня вишиванки

Захист проектів на занятті з дисципліни «Безпека життєдіяльності»

Лекторій з математики для абітурієнтів

Часто аудиторне навчання викладачі циклової комісії замінюють цікавими та інформативними навчальними екскурсіями:

Навчальна екскурсія з біології і екології та хімії у Національний науково-природничий музей НАН України

Навчальна екскурсія з фізики і астрономії в музей космонавтики ім. С. П. Корольова м. Житомир

Навчальна екскурсія з екології на завод «Антонов»

Навчальна екскурсія з хімії на завод «Кока-Кола»

Навчальна екскурсія з біології і екології в Ботанічний сад імені А.Фоміна

     Яскраво проходять і виховні заходи, які дають можливість студентам розкривати свої творчі здібності, демонструючи винахідливість, креативність та талант.

Фестиваль «Культура країн світу»

Екологічна акція «Міжнародний день чистих берегів»

Виставка-конкурс «Чарівний світ осінніх ікебан»

Виставка-конкурс «Грайлива осінь»

Хімічне шоу «Магічна лабораторія»

Виставка-конкурс виробів із вторинної сировини «Краса з нічого»

Фотовиставка «Катастрофа століття» до Чорнобильської трагедії