ІРПІНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ ІФКЕП

Науково-дослідне товариство студентів (НДТС) Ірпінського фахового коледжу економіки та права – науково-дослідна студентська самоврядна організація, що сприяє розвитку студентів коледжу, як багатогранних, творчих та цілісних особистостей, дає можливість кожному студенту розширити коло власних інтересів й отримати нові знання.

 

Метою НДТС є допомога студентам у їхньому розвитку як науковців, створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу, розвиток наукового мислення і навичок дослідницької роботи, розвиток інноваційної діяльності. Тому головне завдання НДТС можна охарактеризувати як всебічний розвиток особистостей – учасників товариства.

 

Основними завданнями студентського наукового товариства є:

 • активізація різних видів пошукової, навчально-дослідної діяльності;
 • залучення найбільш обдарованих студентів до активної участі у науково-дослідній діяльності;
 • заохочення студентів, які досягли помітних успіхів у науково-дослідній роботі.

Функції студентського наукового товариства:

 • формування умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;
 • допомога у забезпеченні глибокого вивчення і освоєння дисциплін навчального плану;
 • оволодіння сучасною методикою і навичками проведення самостійних наукових досліджень;
 • оволодіння формами організації та проведення наукових досліджень;
 • організація роботи студентів у науковому житті коледжу та поза ним;
 • сприяння розвитку міжвузівського співробітництва студентів;
 • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів коледжу, надання їм всебічної допомоги.

НДТС коледжу бере активну участь у науково-дослідній діяльності та здійснює такі напрямки роботи:

 • інформує студентів щодо проведення наукових заходів (наукових конференцій, семінарів, круглих столів і т. д.) в коледжі, інших ВНЗ та наукових інститутах;
 • надає інформацію щодо правил оформлення наукових робіт, статей, тезисів, документів, пов’язаних з науковою діяльністю студента;
 • взаємодіє з цикловими комісіями та допомагає у проведені наукових та навчальних заходів;
 • організовує та проводить тренінги, конкурси, флешмоби, екскурсії, зустрічі з відомими науковцями та фахівцями-практиками ;
 • залучає студентів до творчих заходів, спрямованих на культурний розвиток особистості;
 • долучається до організації та проведення науково-практичних та освітніх наукових заходів (конференцій, круглих столів, інтелектуальних ігор, тощо);
 • залучає студентів коледжу до наукової роботи (участь та проведення тренінгів, олімпіад, воркшопів тощо);
 • організовує та проводить соціологічні опитування серед студентів з метою отримання зворотнього зв’язку.
ns4

Голова НДТС

Биховченко Лариса Романівна

У 2019 році закінчила Бородянську спеціалізовану загальноосвітню школу I-III ступенів №1. З 2019 року є студенткою Ірпінського фахового коледжу економіки та права спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».

З вересня 2020 року є головою науково-дослідного товариства студентів ІФКЕП.

Узяла участь в: ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні економічні, фінансові та правові питання в умовах євроінтеграції та глобальної конкуренції», IV Всеукраїнському конкурсі студентських проєктів «Від ідеї до успіху», студентській конференції «Чиста вода: фундаментальні, прикладні та промислові аспекти», IV Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії, перспективи», ХІ Міжнародній науково-практичній конференції «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи», Х Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку», І International scientific-practical conference «Еconomic and business administration development: scientific currencies and solutions», IV Обласній онлайн – олімпіаді з навчальної дисципліни « Безпека життєдіяльності» серед ЗВО I-IV рівнів акредитації Київщини, I Всеукраїнському турнірі «Управлінські перегони», V Всеукраїнському конкурсі студентських проєктів «Від ідеї до успіху», студентському науково-практичному круглому столі «Екологічні проблеми та їх вплив на економіку», ІІІ Студентській науково-практичній конференції «Розвиток фінансового сектору економіки в умовах глобалізації», студентському науково-практичному круглому столі «Банківська система України: економічні, фінансові та правові аспекти розвитку», літній школі Erasmus+ «EU principles and values: diversity and in education for sustainable development», тренінгу Erasmus+ «EU Media Policy», воркшопі Erasmus+ «European intertegration: opportunities and challenges for Ukraine», семінарі Erasmus+ «Social Dimensions of European Policies Studies», семінарі Erasmus+ «Europen Social Model», семінарі Erasmus+ «Europen policy of social cohesion», семінарі Erasmus+ «Europen Social Рolicy», вебінарі Erasmus+ «Blockchain, Innovation management and Disruptive technology», вебінарі Erasmus+ «Fintech in banking, insurance and asset management», вебінарі Erasmus+ «Digital Marketing in Action», вебінарі Erasmus+ «Design thinking», вебінарі Erasmus+ «Digital Business Models», вебінарі Erasmus+ «Big data analytics and business intelligence», вебінарі Erasmus+ «Agile project management», вебінарі Erasmus+ «Digital Performance in Business and Economics», вебінарі Erasmus+ «Digital Literacy», вебінарі Erasmus+ «Data Analytics for Marketing», вебінарі Erasmus+ «Big Data Managemen»

Заступник голови НДТС по роботі з цикловими комісіями Відділення економіки

Шевчук Андрій Олегович

У 2020 році закінчив Скандинавську гімназію . З 2020 року є студентом Ірпінського фахового коледжу економіки та права спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».

З 2021 року є заступником голови науково-дослідного товариства студентів ІФКЕП по роботі цикловими комісіями Відділення економіки.

Узяв  участь у: Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток економіки та бізнес-адміністрування: наукові течії та рішення», ІІІ Всеукраїнській науково-практичній студентській конференції «Актуальні економічні, фінансові та правові питання в умовах євроінтеграції та глобальної конкуренції», ІV науково-практичному семінарі «Новації податкового законодавства 2021: вплив на фінансовий сектор», Міжнародному податковому конгресі, науково-практичній інтернет-конференції «Сучасні напрями та досягнення селекції і насінництва сільськогосподарських культур», VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи», XIV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми формування здорового способу життя у молоді», ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної науки, розвитку технологій та менеджменту», ІІ Міжнародному податковому конгресі, Всеукраїнській науково-практичній конференції «Економічна теорія як методологія державного регулювання національної економіки», студентському міжвузівському круглому столі «Дегуманізація суспільства в сучасному світі», ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Формування новітньої парадигми управління публічними та приватними фінансами в Україні», XVII Всеукраїнській науково-практичній конференції «Екологія. Наука. Практика – 2021», ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи сучасної науки та освіти», LV Scientific and practical conference, ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання сучасної економічної науки».

Заступник голови НДТС по роботі з цикловими комісіями Відділення права

Колєснік Валерія Ярославівна

У 2020 році закінчила Комунальний заклад «Вільшанский ліцей». З 2020 року є студенткою Ірпінського фахового коледжу економіки та права спеціальності «Право». Поєднує навчання з науковою та профорієнтаційною діяльністю в коледжі.

З 2021 року є заступником голови науково-дослідного товариства студентів ІФКЕП по роботі цикловими комісіями Відділення права.

Узяла участь у: ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні економічні, фінансові та правові питання в умовах євроінтеграції та глобальної конкуренції», Олімпіаді з римського права, Олімпіаді з правознавства, Мовно-літературному конкурсі учнівської молоді імені Тараса Шевченка