ІРПІНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

Строки прийому заяв та документів

Вступники денної форми навчання на основі

базової загальної середньої освіти

Реєстрація особистих електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

23 червня 2023

Початок прийому

заяв та документів

30 червня 2023

Закінчення прийому

заяв та документів

о 18:00год

13 липня 2023

Строки проведення співбесід

з 14 липня до 22 липня 2023

Оприлюднення рейтингового списку вступників за кожною конкурсною пропозицією із зазначенням рекомендованих до зарахування на основі конкурсного бала або розгляду мотиваційних листів

з повідомленням про отримання чи неотримання ними рекомендації за відповідним джерелом фінансування

не пізніше 12:00 год

26 липня 2023

Строки виконання вимог до зарахування вступників на місця регіонального замовлення

до 12:00 год

29 липня 2023

Зарахування вступників

  • за регіональним замовленням

  • за кошти фізичних або юридичних осіб

  • додатковий набір за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 18:00 год 31 липня 2023

не пізніше ніж 03 серпня 2023

не пізніше 30 листопада 2023

Переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 08 серпня 2023