ІРПІНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

 • Рівень освіти: фахова передвища освіта
 • Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
 • Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»
 • Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
 • Форма навчання: денна
 • Термін навчання : 3 роки

Єдина економічна спеціальність, що цілеспрямовано готує фахівців для роботи у фінансових установах (банківських установах, страхових компаніях, органах місцевого самоврядування, органах казначейської служби, органах податкової служби) і фінансових службах підприємств та організацій різних форм власності (великих бізнес-структурах, представників малого та середнього бізнесу, сільських та міських радах, районних та обласних державних адміністраціях та ін.).
Фінанси – це мистецтво та професія водночас, що потребує таланту й терпіння. Це особливий дар бачити цифрами складний світ економіки в його взаємозв’язках і гармонії. Спеціаліст у сфері фінансів – це фахівець з високим рівнем теоретичної й практичної економічної підготовки для виконання правової, фінансової та організаційно-управлінської діяльності. Сучасні фінансові відносини потребують знання природи руху грошових потоків, акумуляції капіталу, уміння управляти фінансовими інструментами та адаптуватися до зміни умов внутрішнього та зовнішнього середовища, тому постає гостра необхідність підготовки якісно нової плеяди фінансистів.
Основні переваги спеціальності фінансиста:

 • широкі можливості працевлаштування;
 • гідний заробіток;
 • елітарність;
 • високий статус у суспільстві та можливість реалізації своїх професійних якостей;
 • можливість кар’єрного зростання;

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

 • організовувати фінансову діяльність підприємства;
 • аналізувати та оцінювати фінансово-господарську діяльність, фінансовий стан підприємства;
 • здійснювати діагностику фінансового стану суб’єктів підприємництва;
 • визначати методи організації фінансової роботи;
 • забезпечувати процес формування, розподілу та ефективного використання фінансових ресурсів підприємства;
  забезпечувати процес управління витратами та доходами підприємства, здійснювати оцінку прибутковості підприємства та напрямів її підвищення;
 • ефективно управляти грошовими потоками підприємства, забезпечувати їх синхронізацію;
 • визначати стратегію управління грошовими потоками підприємства для забезпечення фінансової стійкості підприємства.

Випускники після закінчення навчання зможуть працювати в різних галузях економіки, зокрема:

 • у фінансовому секторі на посадах спеціалістів різних відділів банківських установ, страхових компаній, інвестиційних фондів, мікрофінансових організацій, представництва міжнародних фінансових організацій;
 • у корпоративному секторі на посадах фінансових директорів, головних бухгалтерів, керівників та спеціалістів фінансових і економічних підрозділів, фінансових аналітиків, аудиторів та бухгалтерів, економістів;
 • у державному секторі на посадах спеціалістів різних відділів у Національному банку України, Державній податковій службі, Державній аудиторській службі, Державній казначейській службі, Державній митній службі, Пенсійному фонді та інших позабюджетних фондах, а також районних та обласних державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування.

Випускники спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» після закінчення коледжу також зможуть працювати такими фахівцями:

 • дилером у фінансовій сфері;
 • брокером у фінансовій сфері;
 • трейдером;
 • фінансовим консультантом.

Професія фінансиста є однією із найбільш необхідних, престижних і високооплачуваних в Україні. Вона вимагає системного застосування управлінських й аналітичних навичок для оцінки фінансового стану підприємств та організацій, бюджетування та прогнозування, контролю над витрачанням грошових коштів та розробки заходів з мінімізації ризиків.

Успіх починається з освіти!
ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО НАШОЇ ДРУЖНЬОЇ КОЛЕДЖАНСЬКОЇ РОДИНИ!