ІРПІНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

Публічна інформація

Ірпінський фаховий коледж економіки та права надає публічну інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Надання публічної інформації Ірпінський фаховий коледж економіки та права здійснює у відповідь на інформаційний запит. Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

  • ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  • опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  • підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

Форма письмового запиту на інформацію:

Форма електронного запиту на інформацію:

Поштова адреса для подання інформаційного запиту:

0821, вул. Університетська, 31, м.Іріпнь, Київська обл. (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

Телефон для подання інформаційного запиту: 063-338-69-00

Електронна пошта: ifkep@ukr.net