ІРПІНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

Комп’ютерні науки

 • Рівень освіти: фахова передвища освіта

 • Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»

 • Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки»

 • Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з комп’ютерних наук

 • Форма навчання: денна

 • Термін навчання: 4 роки

Комп’ютерні науки – сукупність теоретичних та практичних знань, які використовують у своїй роботі фахівці в області обчислювальної техніки, програмування, інформаційних систем і технологій.

Провідною в підготовці фахівців є циклова комісія інформаційних технологій, математичних та природничих дисциплін. У процесі вивчення фахових дисциплін викладачі намагаються забезпечити студентам фундаментальну теоретичну і практичну підготовку для отримання ґрунтовної системи знань у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, програмування, системних досліджень, методів проектування інформаційних систем й набуття практичного досвіду з розробки, упровадження та супроводу інформаційних систем і технологій у різних галузях економіки та техніки; формування здатності до самостійної професійної діяльності в галузі ІТ-технологій.

До реалізації освітньо-професійної програми залучаються висококваліфіковані педагогічні працівники з досвідом роботи за фахом.

Наші переваги:

 • якісна підготовка успішних випускників;

 • матеріально-технічна база на рівні високих міжнародних стандартів;

 • можливість для випускників продовжити навчання в закладах вищої освіти України та Європи за скороченим терміном;

 • адаптація наших студентів до вузівської системи навчання;

 • інновації в освітньому процесі: майстер-класи, заняття в практичному середовищі, інтерактивні ігри, відеоролики, проектна діяльність;

 • випускники коледжу, окрім диплома фахового молодшого бакалавра, також отримують атестат про повну загальну середню освіту;

 • гарантована навчальна та виробнича практика;

 • досвідчений та творчий колектив викладачів;

 • цікаве студентське життя;

 • стипендія, якої немає у школі.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

 • проектування та розробка баз даних;

 • розробка мобільних, веб- та десктоп-додатків і програм;

 • маркетинговий супровід бізнесу, робота з соціальними мережами, сайтами;

 • управління командою проекту, розробка планів роботи, супровід проекту;

 • обробка зображень, відеоматеріалу та звуку у спеціалізованих програмах;

 • розуміння та вміння використовувати математичні та програмні інструменти для розробки проектів.

Де можуть працювати випускники після закінчення навчання?

 • ІТ-відділи державних, комерційних і приватних фірм та підприємств;

 • ІТ-відділи транспортних компаній, банків, органів державного управління, податкової інспекції;

 • комп’ютерні центри та лабораторії науково-дослідних інститутів і навчальних закладів;

 • відділи інформаційно-аналітичного забезпечення Служби безпеки України, прокуратури, збройних сил України.

Основні посади, які можна обіймати після закінчення навчання:

 • адміністратор бази даних;

 • адміністратор комп’ютерної мережі;

 • системний адміністратор;

 • інженер з програмного забезпечення комп’ютерів;

 • інженер-програміст;

 • аналітик програмного забезпечення та мультимедіа;

 • прикладний програміст;

 • інженер із застосування комп’ютерів;

 • інженер-дослідник;

 • фахівець із захисту інформації;

 • фахівець в галузі інформаційних технологій;

 • фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;

 • фахівець з розроблення комп’ютерних програм;

 • фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну);

 • сценарист комп’ютерних ігор.

Освіта, отримана в стінах коледжу, допоможе сформувати актуальні професійні та особистісні навички для майбутньої професійної діяльності!

Ми працюємо професійно, творчо, натхненно! Нашими випускниками зацікавлені роботодавці!

Освіта – сьогодні, кар’єра – завтра, успіх – завжди!

ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО НАШОЇ ДРУЖНЬОЇ КОЛЕДЖАНСЬКОЇ РОДИНИ!