ІРПІНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

Облік і оподаткування

 • Рівень освіти: фахова передвища освіта

 • Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

 • Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»

 • Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування

 • Форма навчання: денна

 • Термін навчання : 3 роки

Облік і оподаткування – унікальна спеціальність для динамічних та амбіційних людей, одна з найдавніших спеціальностей економічного профілю;

облік і оподаткування – це інтегровані знання в галузі бухгалтерського обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування;

облік і оподаткування – це володіння інформаційними технологіями, це тісний зв’язок теорії і практики.

Наші переваги:

 • можливість отримати фахові знання із бухгалтерського, фінансового обліку, аналізу, контролю та оподаткування;

 • можливість набути практичних навичок роботи з первинними документами та електронним документообігом, складання та подання фінансових, статистичних та податкових звітів, проведення внутрішнього контролю, роботи із професійними ІТ-технологіями;

 • можливість стати висококваліфікованим фахівцем у сфері обліку, контролю, аналізу та оподаткування на підприємствах різних форм власності та організаційно-правових форм, в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських організаціях;

 • можливість продовжити навчання в закладі вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за скороченим терміном навчання.

На сьогоднішній день бухгалтер змінив статус фіксатора минулих подій на статус творця майбутніх факторів, виконуючи стратегічні завдання та попереджаючи негативні тенденції у бізнесі.

Особисті якості та вміння: аналітичний склад розуму; здатність швидко навчатися; висока концентрація уваги; висока працездатність; старанність; організованість; відповідальність; порядність; стресостійкість; чесність; вміння працювати з великим об’ємом інформації; ретельність.

Професійні якості бухгалтера та податкового едвайзера:

 • фахова комунікабельність;

 • здатність до аналізу, синтезу, узагальнення інформації;

 • високий рівень володіння персональним комп’ютером.

Сфера застосування: сьогодні професія бухгалтера – одна із найпотрібніших на ринку праці: це можливість працювати на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми, у банках, державних організаціях і установах (Державній фіскальній службі України, Державній аудиторській службі України), можливість вести приватну практику у сфері податкового едвайзингу.

Випускники зі спеціальністю «Облік і оподаткування» можуть працювати:

У державних органах та їх структурних

підрозділах

У комерційних установах

 • Державна податкова служба України

 • Державна казначейська служба України

 • Міністерство фінансів України

 • Державна аудиторська служба України

 • Фонд державного майна України

 • Рахункова палата України

 • Пенсійний фонд України

 • Бухгалтерські та фінансові служби підприємств

 • ТОВ, ПАТ, ПРАТ

 • Інвестиційні компанії та фонди

 • Небанківські фінансові установи

 • Лізингові компанії

 • Страхові компанії

 • Комунальні підприємства

Основні посади, які можна обіймати після закінчення навчання:

 • бухгалтер;

 • податковий едвайзер;

 • аудитор;

 • податковий інспектор;

 • фінансист;

 • економіст;

 • фінансовий інспектор;

 • фінансовий аналітик;

 • податковий консультант;

 • радник з економічних питань.

Кар’єрне зростання: початківці працюють, як правило, на одній з ділянок бухгалтерського обліку (нарахування заробітної плати, нарахування та утримання податків, облік необоротних та оборотних активів тощо).

Знання іноземної мови та міжнародних стандартів фінансової звітності, нових версій бухгалтерських програмних продуктів збільшують шанси кар’єрного зростання.

Унікальність спеціальності “Облік і оподаткування” – це змога отримати не лише класичну економічну освіту, але й здобути ґрунтовні знання бухгалтерського та фінансового обліку, аудиту, економічного аналізу, податкового законодавства, можливість оволодіти англійською мовою, що розширить перелік посад.

Освіта – скарб; праця – ключ до нього.

ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО НАШОЇ ДРУЖНЬОЇ КОЛЕДЖАНСЬКОЇ РОДИНИ!