ІРПІНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

Відділення права

«DURA LEX, SED LEX» – закон суворий, але це закон

«IGNORANTIA JURIS (LEGIS) NEMINEM EXCUSAT» – незнання закону не слугує виправданням (не звільняє від відповідальності)

Відділення права  здійснює підготовку фахівців  за напрямом підготовки 81 «Право» , спеціальністю 081 «Право» для роботи в юридичних, нотаріальних компаніях, судових, правоохоронних органах та органах державного управління.

 Освітньо-професійний ступінь:

  • молодший спеціаліст;
  • фаховий молодший бакалавр.

Термін навчання студентів Відділення :

  • 3 роки і 10 місяцівна основі базової загальної середньої освіти;
  • 2роки і 10 місяців на основі повної загальної середньої освіти.

Роботу Відділення забезпечують дві циклові комісії:

  • циклова комісія юридичних дисциплін;
  • циклова комісія гуманітарно-філологічних дисциплін.

Викладацький склад Відділення – команда висококваліфікованих педагогічних (науково-педагогічних) викладачів, педагогів, майстрів своєї справи, серед яких кандидати юридичних та педагогічних наук, викладачі-методисти,  спеціалісти вищої, І категорій. Викладачі коледжу  прагнуть не тільки дати студентам ґрунтовні знання, а й сформувати в них творчі здібності,  патріотичність, свідоме ставлення до своєї майбутньої професії.

На Відділенні  постійно проводяться навчально-виховні заходи, приурочені професійним святам Дню юриста, Всеукраїнському тижню права,  Дню прав дитини, Дню Конституції України тощо.

На Відділенні створено  «Наукове товариство студентів», що дає можливість студентам займатися науковою, науково-теоретичною діяльністю. З метою підвищення правової культури та правової освіченості, застосування здобутих за період навчання теоретичних знань на практиці, студенти коледжу  відвідують: Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України та інші органи державної влади та місцевого самоврядування, беруть активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, міжвузівських круглих столах, турнірах, конкурсах, заходах, спрямованих на підвищення рівня громадянської та правової культури.

Студенти цікаво і корисно проводять своє дозвілля. Разом з кураторами проводять цікаві тематичні виховні заходи, влаштовують різноманітні конкурси, брейн-ринги, квести, проводять судові засідання.

На сьогоднішній день на Відділенні права навчається більше 500 студентів з різних областей та  регіонів України. У розпорядженні студентів   комп’ютерна техніка, мультимедійні системи, нове програмне забезпечення, вихід у всесвітню мережу Інтернет, WI-FI.  Підготовку фахівців галузі права  здійснюється  у сучасних аудиторіях, які в повному обсязі обладнані технічними засобами навчання (інтерактивні дошки та мультимедійні проектори), меблями, інвентарем, що забезпечує виконання практичних робіт.

По закінченню навчання випускники працюють в органах правосуддя,   органах державної виконавчої та законодавчої влади,  органах місцевого самоврядування,   юридичних службах підприємств усіх форм власності.

Випускники мають можливість продовжити здобувати освіту  за освітньо-професійним ступенем «бакалавр»  зі спеціальності «Право» в   інших закладах вищої   освіти України  за скороченими термінами навчання.

Наші випускники – успішні спеціалісти  юристи, якими пишається Коледж!