ІРПІНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

Економіка

Економіка України

http://economyukr.org.ua/?lang=uk/

 

Проблематика: економічна теорія; теоретичні та практичні питання менеджменту; фінансова, податкова та кредитна сфери; страхування; регіональний розвиток і децентралізація; АПК; світогосподарські зв’язки; економічні проблеми природокористування; економіка зарубіжних країн; соціальні проблеми, освітянська галузь; історичний аспект в економічній науці.

 

Європейський вектор економічного розвитку

 https://eurodev.duan.edu.ua/index.php/uk/

Проблематика і завдання видання:

– публікації статей, рецензій, оглядів з актуальних проблем економічної теорії та економетрики, бізнесу та міжнародного менеджменту, менеджменту туризму, відпочинку та гостинності;

– сприяння розвитку вітчизняної економічної науки, її теоретичних та практичних надбань у взаємозв’язку із іншими галузями суспільних знання, зокрема філософії, соціології, історії, психології тощо;

– зміцнення наукових зв’язків між дослідниками на всеукраїнському та міжнародному рівні.

Видання розраховане на економістів, вчених, студентів, аспірантів та всіх тих, хто цікавиться актуальними напрямами розвитку економіки.

Marketing and Management of Innovations (MMI)

Це міжнародний мультидисциплінарний журнал. Журнал присвячений дослідженню важливих питань управління інноваціями та інноваціями у маркетингу, охоплюючи теоретичні, методологічні та практичні аспекти їх розвитку. Сфера діяльності журналу також охоплює специфіку регіональної динаміки, досліджуючи, як інновації сприймаються у конкретних культурних та економічних контекстах. “Маркетинг і менеджмент інновацій ” розглядає різні за складністю внутрішні структури організацій, що впливають на ефективне впровадження інновацій. Журнал охоплює різноманітні теми, включаючи міжкультурні дослідження, роль соціальних медіа в відносинах зі споживачами та сприйняття інноваціяй. Холістичний підхід у розвитку журналу надає можливість дослідникам, практикам та представникам державних інститутів орієнтуватися в у сучасних питаннях інноваційного маркетингу та менеджменту.

https://mmi.sumdu.edu.ua/ua/uammi/

Банки і системи банку Banks and bank systems

https://www.businessperspectives.org/index.php/journals/banks-and-bank-systems

Журнал фокусується на результатах наукових досліджень з питань монетарної політики в різних країнах і регіонах світу. Також аналізується діяльність міжнародних фінансових організацій, центральних банків і банківських установ.

European Journal of Management Issues

https://mi-dnu.dp.ua/index.php/MI/AimsScope

European Journal of Management Issues — це рецензований журнал, який публікує емпіричні дослідження, які перевіряють, розширюють або розбудовують теорію менеджменту та роблять внесок у практику управління. Також оцінюються концептуальні роботи. Вітаються всі емпіричні методи, включаючи, але не обмежуючись, якісні, кількісні, польові, лабораторні, метааналітичні та змішані методи. EJMI підтримує оригінальні, глибокі, цікаві, важливі та теоретично сміливі дослідження зі значним «доданим» внеском у літературу з менеджменту.

Економіка та управління АПК  

 https://econommeneg.btsau.edu.ua/uk/arhiv-vs

Збірник наукових праць «Економіка та управління АПК» є фаховим виданням з економічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р. № 747), заснований у 1996 р. Білоцерківським державним аграрним університетом. Попередня назва видання Вісник Білоцерківського державного аграрного університету (1996–2009). У 2009 році видання перереєстровано під назвою «Економіка та управління АПК» (офіційна абревіатура Ekon. upr. APK). У 2018 році видання було перереєстровано у Міністерстві юстиції України, збірнику присвоєно англомовну назву «AIC Economics and Management» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобі масової інформації. Серія КВ №23610-13450 ПР, видане 09.11.2018 року Міністерством Юстиції України).

Journal of European Economy

https://www.iedconline.org/pages/about-iedc/

Журнал економічного розвитку  — це провідне видання професії економічного розвитку, яке містить докладні статті про важливі програми, проекти та тенденції в Сполучених Штатах і в усьому світі. 

 Облік і фінанси

 https://afj.org.ua/

Основна увага журналу зосереджена на формуванні наукової бази для вчених та дослідників шляхом публікації якісних оригінальних науково-практичних статей з питань бухгалтерського обліку, фінансів та інших напрямків економічної науки (оподаткування, аудит, менеджмент, економіка). 

Інноваційна економіка http://inneco.org/index.php/innecoua/issue/archive

Інтелект XXI http://www.intellect21.nuft.org.ua/index.php/archive

Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка https://amtp.org.ua/index.php/journal2/issue/archive

Актуальні проблеми економіки https://eco-science.net/downloads/

Актуальні проблеми розвитку економіки регіону https://journals.pnu.edu.ua/index.php/aprde/issue/view/288

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/ua/archive

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносин http://journals.iir.kiev.ua/index.php/knu/issue/archive

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм»  https://periodicals.karazin.ua/irtb/issue/archive

Вісник економіки http://visnykj.wunu.edu.ua/index.php/visnykj/issue/archive

Демографія та соціальна економіка https://dse.org.ua/nomera.html

Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/node/231

Інвестиції: практика та досвід http://www.investplan.com.ua/?op=7

Економіка України http://economyukr.org.ua/

Економіка природокористування і сталий розвиток http://ecops.kiev.ua/arhiv.html

Економіка та суспільство https://www.economyandsociety.in.ua/

Економіка та управління АПК https://econommeneg.btsau.edu.ua/uk/arhiv-vs

Економіка і організація управління https://jeou.donnu.edu.ua/index

Економіка і прогнозування http://eip.org.ua/

Економіка і регіон https://eir.nupp.edu.ua/

Економіка і управління http://www.assoc.e-u.in.ua/vidavnicha-diyalnist/zhurnal/

Економіка і управління бізнесом http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Bioeconomy/issue/archive

Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики http://efm.vsau.org/

Економіка. Екологія. Соціум https://ees-journal.com/index.php/journal

Економіка. Фінанси. Право http://efp.in.ua/en

Економічна теорія http://etet.org.ua/

Економічні науки. Серія: Регіональна економіка http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/about

Економічні інновації https://ei-journal.com/index.php/journal

Журнал стратегічних економічних досліджень https://econ-vistnyk.knutd.edu.ua

Журнал європейської економіки http://jeej.wunu.edu.ua/index.php/enjee

Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку https://science.lpnu.ua/uk/smeu

Моделювання та інформаційні системи в економіці https://kneu.edu.ua/ua/University_en/periodic/zb_mise/

Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти http://international-relations.knukim.edu.ua/

Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології https://man.org.ua/nv/index.php/about

Науковий погляд: економіка та управління http://scientificview.umsf.in.ua/

Наукові інновації та передові технології http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/index

Нобелівський вісник https://econforum.duan.edu.ua/index.php/uk/

Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління https://reicst.com.ua/pmt

Публічна політика та бухгалтерський облік http://ppa.ztu.edu.ua/

Підприємництво та інновації http://www.ei-journal.in.ua/

Підприємництво і торгівля http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi

Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України http://rarrpsu.wunu.edu.ua/index.php/rarrpsu

Світ фінансів http://sf.wunu.edu.ua/index.php/sf

Східна Європа: економіка, бізнес та управління http://www.easterneurope-ebm.in.ua/

Український журнал прикладної економіки та техніки http://ujae.org.ua/en/home/

Управління змінами та інновації http://cmi.politehnica.zp.ua/

Фінанси України https://finukr.org.ua/

Цифрова економіка та економічна безпека http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/index

Часопис економічних реформ http://nti.khai.edu/ojs/index.php/cher/index

Формування ринкових відносин в Україні http://dndiime.org.ua/page/izdanie

Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки https://web.znu.edu.ua/herald/pages/1767.ukr.html

Оставьте первый комментарий

Оставить отзыв

Ваш e-mail (не публикуется).


*