ІРПІНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

Право

Інформація і право

 Інформація і право” – спеціалізований науковий фаховий журнал за результатами фундаментальних і прикладних наукових досліджень, а також дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук з проблем права та інформаційного законодавства, правової інформатики, інформаційних технологій, інформатизації, інформаційної і національної безпеки та інформаційних ресурсів в інших галузях права в умовах становлення інформаційного суспільства. 

https://ippi.org.ua/jpage/76

 

  Адміністративне право і процес Administrative Law and Process –

  це науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка у 2012 році. Журнал «Адміністративне право і процес» включено до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»), в яких можуть публікуватися основні наукові результати дисертацій та наукових праць здобувачів наукових ступенів і вчених звань з юридичних дисциплін (081 – Право).

https://applaw.net/index.php/journal/index

 

 Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції

У науковому виданні публікуються статті з питань теорії та історії держави і права, конституційного права, адміністративного права, міжнародного права, права Європейського Союзу, цивільного права і процесу, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального та кримінально-процесуального права та інших галузей права, які написані українською або англійською мовами.

http://apnl.dnu.in.ua/

 

Актуальні проблеми правознавства

У журналі висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, історії політичних і правових вчень та філософії права, конституційного, адміністративне права і процесу, фінансового та інформаційного права, міжнародного права, цивільного права і процесу, сімейного права, міжнародного приватного права, господарського та господарського-процесуального права, кримінального права та кримінології, кримінально-виконавчого права, кримінального процесу та криміналістики, судової експертизи, оперативно-розшукової діяльності, судоустрою, прокуратури та адвокатури.

 http://app.wunu.edu.ua/

 

 Альманах міжнародного права

Науковий міжнародний журнал, створений для розвитку наукових контактів між фахівцями в галузі міжнародного права як України, так і інших держав.

Проблематика: теорія та історія міжнародного права; міжнародне право прав людини; дипломатичне і консульське право; право міжнародних організацій; міжнародне морське право; міжнародне гуманітарне право; міжнародне кримінальне право; міжнародне екологічне право; право Європейського Союзу; міжнародне приватне право.

 http://inlawalmanac.mgu.od.ua/

                                

Держава та регіони. Серія: Право

Метою наукового-виробничого журналу «Держава та регіони. Серія: Право» є оприлюднення результатів наукових досліджень в різних галузях права. Журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з юридичних наук (спеціальності: 081. Право, 293. Міжнародне право).

http://law.stateandregions.zp.ua/pro-zhurnal

Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України https://scijournals.pnu.edu.ua/index.php/apiclu/index

Актуальні проблеми держави і права http://www.apdp.in.ua/

Актуальні проблеми міжнародних відносин http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e178474

Альманах права http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e17847426a2d0ab1c2

Аналітично-порівняльне правознавство http://app-journal.in.ua/zasnovniki

Вісник Асоціації кримінального права України http://vakp.nlu.edu.ua/

Екологічне право http://www.ecolaw.idpnan.kyiv.ua/

Знання європейського права http://jes.nuoua.od.ua/

Київський часопис права http://kyivchasprava.kneu.in.ua/index.php/kyivchasprava

Криміналістика і судова експертиза http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab41a

Наукові записки. Серія: Право https://www.cuspu.edu.ua/ua/naukovi-chasopysy-pravo

Криміналістичний вісник https://visnyk.dndekc.mvs.gov.ua/index.php/visnuk

Оставьте первый комментарий

Оставить отзыв

Ваш e-mail (не публикуется).


*